pharmalab logo
Pharmalab India PVt. Ltd

Kasturi 3rd Floor
Shanghvi Corporate Park
Govandi (E)
Mumbai - 400 088, India
Contact: Tel: 91 22 66229900

kalpesh_desai@pharmalab.com
pharmalab@pharmalab.com